ÇALIŞMA ALANLARI

Here is our few service which are provided with corpo care team.

Kanserle Ve Etkileriyle Baş Edebilme

Fiziksel Hastalıkların Psikolojik Etkileriyle Baş Edebilme

Yas, Kayıp Süreciyle Baş Edebilme

Öfkeyi Kontrol Edebilme

Stres Yönetebilme

Olumsuz Düşüncelerden Kurtulma

Kendini Tanıma

Sıkıntılarla Baş Edebilme

Heyecanı Kontrol Altına Alabilme

Hayır Diyebilme

Kendine Güvenme

Üzüntünün Üstesinden Gelebilme

Kendini İfade Edebilme

Sosyal Becerileri Arttırma

Takıntılardan Kurtulma

Sınav Kaygısını Yenebilme

Zeka Testi

Gelişim Testi

Sağlıklı Çocuk Yetiştirme

MMPI-2

PAI (Englis Version)

WAIS-IV